فرم ویزا ویتنام

مسافر عزیز،

  • اطلاعات خواسته شده را با صبر پرکنید، براساس این اطلاعات فرم سفارت شما تکمیل می شود.
  • اگر به صورت خانوادگی سفر می کنید، برای هر نفر یکبار این فرم را پر کنید.
  • هرگونه مغایرتی بین اطلاعات ارائه شده و اطلاعات این فرم برعهده مسافر است.
keyboard_arrow_up